Spørsmål og svar til peptidanalysen


Ring Neurozym på tlf. 74 15 15 00 eller gå til vår nettbutikk og bestill et testsett. Testsettet består av urinprøvebeholder, urin-monovette, transportrør, rekvisisjonsskjema, returkonvolutt og informasjon. Urinprøven tas i urinprøvebeholderen og urinen suges opp i urinmonovetten. Urinmonovetten inneholder et konserveringsmiddel som må blandes godt med urinen. Prøven sendes samme dag som den tas. Dersom prøven skal lagres før den sendes må den fryses.
Rekvisisjonsskjemaet må fylles ut av legen/terapeuten. Husk å legge med skjemaet når prøven sendes. Når vi mottar prøven, sender vi regning til pasienten (evt. pasientens foresatte). Prøvesvaret sendes til legen når det er ferdig og betaling er mottatt.
Må jeg betale for testkittet?
Nei. Du betaler ikke når du mottar testsettet. Når vi mottar prøven sender vi ut faktura på analysen (se priser for analysen her). Hvis du velger ikke å ta testen, ber vi om at testkittet returneres.
  
Hvor lang tid tar det før jeg får prøvesvaret?
Det tar normalt opptil 2 uker før resultatet foreligger. Ventetiden kan være noe lengre om sommeren og rundt jul.
Hvem kan rekvirere prøver?
Leger, biopater, ernæringsfysiologer og andre terapeuter og fagpersoner kan rekvirere. Forutsetningen er at de har kunnskap om emnet eller interesse for å sette seg inn i det. Hvis du har problemer med å finne en rekvirent, kan du sjekke vår liste over rekvirenter og se om det finnes noen i ditt område.
Hvorfor må man ha en rekvirent hvis man bor i Norge? I Danmark og Sverige slipper de jo det.
Årsaken til at man må ha en rekvirent er at rekvirenten skal hjelpe deg med videre behandling. Det er altså meningen at rekvirenten skal hjelpe til med å sette opp en forsvarlig diett eller henvise deg til andre fagpersoner  dersom det blir nødvendig. I Danmark og Sverige er det meget sterk motstand mot dette, så det er svært vanskelig å finne rekvirenter der. Derfor har vi blitt tvunget til å fravike kravet i Danmark og Sverige.
Jeg har begynt på diett. Kan jeg ta testen da?
I utgangspunktet ikke. For at vi skal kunne finne peptidene er du nødt til å spise proteinene disse peptidene stammer fra. Hvis du er på diett vil vi ikke finne peptider, og du vil få et negativt svar. Hvis du bryter dietten, må du spise vanlig kost i minst 14 dager, helst 3 uker, før prøven tas. Det er imidlertid mulig å bruke testen for å oppdage diettbrudd, men da bør dette spesifiseres på rekvisisjonsskjemaet. Ellers vil man kunne få en kommentar som er irrelevant i forhold til problemstillingen.
Jeg drikker ikke melk. Er jeg nødt til å begynne med det for å ta testen?
Nei, ikke nødvendigvis. Du trenger jo ikke testes for melk hvis du uansett ikke har tenkt å drikke melk i fremtiden. Spiser du ost, yoghurt, sjokolade eller andre melkeprodukter? I såfall bør du heller få i deg en del av det. De inneholder også kasein.
Hvor mye melk og brød må jeg spise?
Som hovedregel bør du spise det vi kaller et ”normalt norsk kosthold” med brød, melk og ost. Hvis du tåler lite av disse matvarene, må du vurdere om du i det hele tatt skal ta testen. Vil du likevel ta den, får du spise så mye du synes er forsvarlig.
Testen skal tas fastende. Hva betyr det?
Det betyr at du ikke skal spise eller drikke noe (unntatt vann) i timene før du tar prøven. Det normale er å ta prøven om morgenen før frokost. Å ta testen i timene etter et måltid er ødeleggende fordi urinen fylles av en mengde delvis nedbrutte stoffer fra maten. Dette gir et resultat det kan være umulig å tolke.
Har medisinering noen effekt på testen?
Ja, noen medisiner påvirker peptidnivået. Du skal ikke slutte med medisinene, men du bør føre opp hvilke medisiner du tar og doseringen. Da kan dette tas hensyn til i vurderingen.
Hvordan tar man prøve på små barn?
På apoteket får man kjøpt spesielle poser som festes på barnet sent på natten. Man må så sjekke med en times mellomrom om barnet har tisset. Når det har kommet urin tas posen av og urin suges opp i monovetten.
Kan jeg fryse ned prøven dersom jeg ikke har mulighet til å sende den samme dag som den er tatt? Hvor lenge kan prøven ligge i fryseren? 
Ja, prøven kan fryses. Den kan ligge frossen i flere år uten at den blir ødelagt.
Hvordan skal prøven sendes?
Send prøven som vanlig brev (med frimerker), men ikke send den rett før helg eller helligdag.
Spørsmål etter analysen
Hva betyr prøvesvaret? Legen min skjønner ingenting.
Legen/terapeuten har ved å skrive under på skjemaet påtatt seg ansvaret for å formidle prøvesvaret til deg. Hvis vedkommende ikke forstår det kan han ring til Neurozym og få en innføring og forklaring. Vi ønsker ikke å ha noen behandlerrolle, og tolker derfor ikke prøvesvar for pasientene direkte.
Må jeg/pasienten på diett?
Dette må vurderes i samråd med legen/terapeuten. Hvis vi finner massive mengder med peptider, bør nok diett prøves uansett.
Hvor lang tid tar det før dietten gir effekt?
Dette varierer sterkt, men i forbindelse med autisme og ADHD sier man at det tar ca. 12 uker med streng diett før peptidene er ute av kroppen. Hvis peptidene er årsaken til lidelsen, bør man se bedring i løpet av disse 12 ukene.
Kan jeg unne meg litt melk/hvetebakst av og til når jeg er på diett?
Hvis du er av de hardest rammede, kan du ikke spise det du er på diett for, med mindre du tar et effektivt enzymprodukt på forhånd. Én utskeielse kan gjøre uker med diett bortkastet. Ved lettere proteinintoleranse blir det en vurderingssak. Dette må prøves ut av den enkelte.
Vi så en bedring, men så gikk det tilbake til sånn det var før. Hva har skjedd?
Med barn er det er ikke uvanlig med diettbrudd etter en stund. Det skyldes trolig avhengighetsskapende effekter av casomorfiner og gluteneksorfiner. Barnet er blitt avhengig av peptidene og finner etterhvert ut hva det er avhengig av. Det er særlig vanlig med melk, og barn kan snike til seg melkeprodukter når ingen ser dem. Vær også oppmerksom på at gluten og kasein kan forekomme i matvarer du ikke forventer det.
© 2005 Neurozym Pharma AS

Jeg vil ta testen. Hvordan går jeg fram?

Ring Neurozym på tlf. 74 15 15 00 eller gå til vår nettbutikk og bestill et testsett. Testsettet består av urinprøvebeholder, urin-monovette, transportrør, rekvisisjonsskjema, returkonvolutt og informasjon. Urinprøven tas i urinprøvebeholderen og urinen suges opp i urinmonovetten. Urinmonovetten inneholder et konserveringsmiddel som må blandes godt med urinen. Prøven sendes samme dag som den tas. Dersom prøven skal lagres før den sendes må den fryses.
Rekvisisjonsskjemaet må fylles ut av legen/terapeuten. Husk å legge med skjemaet når prøven sendes. Når vi mottar prøven, sender vi regning til pasienten (evt. pasientens foresatte). Prøvesvaret sendes til legen når det er ferdig og betaling er mottatt.

Må jeg betale for testkittet?


Nei. Du betaler ikke når du mottar testsettet. Når vi mottar prøven sender vi ut faktura på analysen (se priser for analysen her). Hvis du velger ikke å ta testen, ber vi om at testkittet returneres.

Hvor lang tid tar det før jeg får prøvesvaret?

Det tar normalt opptil 2 uker før resultatet foreligger. Ventetiden kan være noe lengre om sommeren og rundt jul.
Hvem kan rekvirere prøver?
Leger, biopater, ernæringsfysiologer og andre terapeuter og fagpersoner kan rekvirere. Forutsetningen er at de har kunnskap om emnet eller interesse for å sette seg inn i det. Hvis du har problemer med å finne en rekvirent, kan du sjekke vår liste over rekvirenter og se om det finnes noen i ditt område.

Hvorfor må man ha en rekvirent hvis man bor i Norge? I Danmark og Sverige slipper de jo det.

Årsaken til at man må ha en rekvirent er at rekvirenten skal hjelpe deg med videre behandling. Det er altså meningen at rekvirenten skal hjelpe til med å sette opp en forsvarlig diett eller henvise deg til andre fagpersoner  dersom det blir nødvendig. I Danmark og Sverige er det meget sterk motstand mot dette, så det er svært vanskelig å finne rekvirenter der. Derfor har vi blitt tvunget til å fravike kravet i Danmark og Sverige.

Jeg har begynt på diett. Kan jeg ta testen da?


I utgangspunktet ikke. For at vi skal kunne finne peptidene er du nødt til å spise proteinene disse peptidene stammer fra. Hvis du er på diett vil vi ikke finne peptider, og du vil få et negativt svar. Hvis du bryter dietten, må du spise vanlig kost i minst 14 dager, helst 3 uker, før prøven tas. Det er imidlertid mulig å bruke testen for å oppdage diettbrudd, men da bør dette spesifiseres på rekvisisjonsskjemaet. Ellers vil man kunne få en kommentar som er irrelevant i forhold til problemstillingen.

Jeg drikker ikke melk. Er jeg nødt til å begynne med det for å ta testen?

Nei, ikke nødvendigvis. Du trenger jo ikke testes for melk hvis du uansett ikke har tenkt å drikke melk i fremtiden. Spiser du ost, yoghurt, sjokolade eller andre melkeprodukter? I såfall bør du heller få i deg en del av det. De inneholder også kasein.

Hvor mye melk og brød må jeg spise?

Som hovedregel bør du spise det vi kaller et ”normalt norsk kosthold” med brød, melk og ost. Hvis du tåler lite av disse matvarene, må du vurdere om du i det hele tatt skal ta testen. Vil du likevel ta den, får du spise så mye du synes er forsvarlig.

Testen skal tas fastende. Hva betyr det?

Det betyr at du ikke skal spise eller drikke noe (unntatt vann) i timene før du tar prøven. Det normale er å ta prøven om morgenen før frokost. Å ta testen i timene etter et måltid er ødeleggende fordi urinen fylles av en mengde delvis nedbrutte stoffer fra maten. Dette gir et resultat det kan være umulig å tolke.

Har medisinering noen effekt på testen?

Ja, noen medisiner påvirker peptidnivået. Du skal ikke slutte med medisinene, men du bør føre opp hvilke medisiner du tar og doseringen. Da kan dette tas hensyn til i vurderingen.

Hvordan tar man prøve på små barn?

På apoteket får man kjøpt spesielle poser som festes på barnet sent på natten. Man må så sjekke med en times mellomrom om barnet har tisset. Når det har kommet urin tas posen av og urin suges opp i monovetten.

Kan jeg fryse ned prøven dersom jeg ikke har mulighet til å sende den samme dag som den er tatt? Hvor lenge kan prøven ligge i fryseren? 

Ja, prøven kan fryses. Den kan ligge frossen i flere år uten at den blir ødelagt.

Hvordan skal prøven sendes?

Send prøven som vanlig brev (med frimerker), men ikke send den rett før helg eller helligdag.

 

 

Spørsmål etter analysen

Hva betyr prøvesvaret? Legen min skjønner ingenting.

Legen/terapeuten har ved å skrive under på skjemaet påtatt seg ansvaret for å formidle prøvesvaret til deg. Hvis vedkommende ikke forstår det kan han ring til Neurozym og få en innføring og forklaring. Vi ønsker ikke å ha noen behandlerrolle, og tolker derfor ikke prøvesvar for pasientene direkte.

Må jeg/pasienten på diett?

Dette må vurderes i samråd med legen/terapeuten. Hvis vi finner massive mengder med peptider, bør nok diett prøves uansett.

Hvor lang tid tar det før dietten gir effekt?

Dette varierer sterkt, men i forbindelse med autisme og ADHD sier man at det tar ca. 12 uker med streng diett før peptidene er ute av kroppen. Hvis peptidene er årsaken til lidelsen, bør man se bedring i løpet av disse 12 ukene.

Kan jeg unne meg litt melk/hvetebakst av og til når jeg er på diett?

Hvis du er av de hardest rammede, kan du ikke spise det du er på diett for, med mindre du tar et effektivt enzymprodukt på forhånd. Én utskeielse kan gjøre uker med diett bortkastet. Ved lettere proteinintoleranse blir det en vurderingssak. Dette må prøves ut av den enkelte.

Vi så en bedring, men så gikk det tilbake til sånn det var før. Hva har skjedd?

Med barn er det er ikke uvanlig med diettbrudd etter en stund. Det skyldes trolig avhengighetsskapende effekter av casomorfiner og gluteneksorfiner. Barnet er blitt avhengig av peptidene og finner etterhvert ut hva det er avhengig av. Det er særlig vanlig med melk, og barn kan snike til seg melkeprodukter når ingen ser dem. Vær også oppmerksom på at gluten og kasein kan forekomme i matvarer du ikke forventer det.

© 2005 Neurozym Biotech AS