Rekvirenter Vestfold


NB! Du kan ikke føre opp noen av disse som rekvirent uten å gjøre en avtale med vedkommende først.

Helseklinikken i Tønsberg

Horntvedtvn. 120, 3160 Tønsberg

Telefon: 33 31 97 99   -   Nettsted: http://www.helseklinikken.no/

Rekvirent: Ernæringsfysiolog Gunnhild W. Mikkelsen

 

Trygg Helse Klinikken

Farmannsvei 18-22, 3111 Tønsberg

Telefon: 33 01 67 67

Rekvirent: Steinar Gudmundsson

 

Biopat og naturterapeut Linda Killingdalen

Lyngstadveien 88, 3077 Sande i Vestfold

Telefon: 97 14 13 73