Forstyrret tarmflora


Tarmfloraen

Tarmfloraen utgjøres av samlingen av bakterier som til enhver tid befinner seg i tarmsystemet. Forskning de siste par tiår har dokumentert at sammensetningen av tarmfloraen har en avgjørende betydning for vår helse. Forstyrret tarmflora kan derfor være årsak til en rekke sykdommer og plager. Forstyrret tarmflora innebærer at uønskede arter av bakterier og sopp finnes i større mengder i tarmen. Ved forstyrret tarmflora vil melkesyrebakteriene, som normalt skal være av de dominerende bakterietypene, være i mindretall. Noen av de uønskede bakteriene som f.eks. mange arter av Clostridium produserer giftstoffer (bakterielle toksiner). Disse kan over tid skade tarmslimhinnen og gi såkalt ”lekk tarm”. Ved lekk tarm kan delvis fordøyde stoffer passere altfor lett fra tarmen over i blodet. Derfor er forstyrret tarmflora en av de viktigste årsakene til at proteinintoleranse oppstår.

Symptomer

Noen av de vanligste symptomene på forstyrret tarmflora er hyppig diaré, magesmerter, luftsmerter, oppblåst mage og illeluktende avføring. Hvis ett eller flere av disse symptomene varer over lang tid uten at helsevesenet finner noe galt, er forstyrret tarmflora en sannsynlig årsak. Det er ganske vanlig at personer med forstyrret tarmflora blir temmelig dårlige ved antibiotikabehandling eller når de begynner å bruke probiotika. Denne reaksjonen heter Herxheimer-reaksjonen. Se for øvrig dybdeartikkel om Probiozym for en nærmere beskrivelse av dette fenomenet.

Antibiotikabruk

Den helt dominerende årsaken til at så mange sliter med forstyrret tarmflora er antibiotikabruk. Problemet er at bredspektrede antibiotika ikke bare dreper sykdomsbakteriene, men også 
melkesyrebakteriene som er våre ”allierte” i bakterieverdenen. Når mengden melkesyrebakterier minker, får sopp fritt spillerom mens antibiotikakuren pågår. Etter antibiotikakuren kan skadelige bakterier etablere seg istedenfor melkesyrebakteriene. Slik sett kan man si at bredspektrede antibiotika forårsaker en stor økologisk ubalanse i tarmen. Hos mange vil den naturlige floraen av melkesyrebakterier gjennoppstå, men hos andre kan de skadelige organismene ta kontroll. Når de først har fått dominans, kan de skape problemer i årevis. Man bør alltid bruke probiotika under og etter en antibiotikakur for å sikre seg best mulig mot oppblomstring av skadelige bakterier og sopp.

Behandling av forstyrret tarmflora

I de fleste tilfeller av forstyrret tarmflora er probiotika det beste hjelpemiddelet for å gjenopprette en normal, sunn tarmflora. Neurozyms eget preparat av melkesyrebakterier, Probiozym, koloniserer tarmen svært effektivt pga. dens store evne til å feste seg til celleoverflater (se dybdeartikkel om Probiozym). Dessuten utskiller melkesyrebakterier bakteriociner, spesielle proteiner laget for å drepe andre typer bakterier. Ved jevn tilførsel av Probiozym over en tid (f.eks. 1 til 2 måneder) vil de skadelige bakteriene få stadig dårligere kår og miste sin dominans. Nye arter av melkesyrebakterier vil etterhvert komme inn utenfra og skape en ny balanse i tarmen sammen med Probiozym-bakteriene. De aller fleste pasienter med forstyrret tarmflora blir raskt bedre når de bruker Probiozym, og noen er helt kurert i løpet av et par måneder.

Se også vår vitenskapelige dybdeartikkel om Probiozym.

Probiozym kan kjøpes i nettbutikken. 

Candida albicans

Candida albicans er en gjærsopp i nær slekt med vanlig bakegjær. Denne finnes hos alle mennesker, men hvis den får dominans i tarmen, får man sterke magesmerter, energien forsvinner og man utvikler en mengde matintoleranser. Det er mange som mener at den påvirker immunforsvaret også. Candida er svært vanskelig å bekjempe når den først har fått dominans. Candida-diett er det viktigste tiltaket, dernest soppdrepende midler og probiotika.

Probiozym mot Candida

Probiozym er effektiv mot forstyrret tarmflora forårsaket av bakterier, men er ikke like effektiv mot sopp. Personer med Candida-overvekst trenger ofte å bruke mer enn anbefalt dose for å oppnå en effekt. Det er ikke uvanlig at de bruker dobbel dosering, noen til og med tredobbel. Fremgangen kommer også mye senere. Probiozym skal kun være et supplement til annen behandling, da melkesyrebakteriene ikke klarer å utkonkurrere soppen uten hjelp. Likevel mener vi at Probiozym er nyttig ved Candida fordi den forskyver balansen i tarmen i riktig retning og reduserer plagene Candida-soppen forårsaker.

Probiozym kan kjøpes i nettbutikken.

Se også vår vitenskapelige dybdeartikkel om Probiozym.

 

Hvorfor bruke probiotika?

Det er ganske få som bruker probiotika pr. i dag, men tallet øker raskt. Det er mange som lurer på hvorfor det er nødvendig å ta probiotika, og årsakene er flere. Antibiotikabruk er den viktigste årsaken som forklart over. En annen grunn er at vi i det moderne samfunn knapt får i oss melkesyrebakterier. Antibakterielle tilsetningsstoffer, nærmest sterile matvarer og pasteurisert melk gjør at bakterienivået i maten er minimal. De bakteriene som skal finnes i yoghurt, kulturmelk, cottage cheese o.l. er for det meste døde. Dette gjøres bevisst for å forlenge holdbarheten på produktene.

 

Denne utviklingen gjør at vi er mer sårbare overfor skadelige tarmbakterier enn noensinne før. I eldre tider fikk folk i seg melkesyrebakterier overalt. De jobbet i fjøs, hadde husdyr, drakk upasteurisert melk og hygienen var dårligere. Alt dette var kilder til melkesyrebakterier som er forsvunnet for de fleste. I vår tid har vi fjernet oss så langt fra det opprinnelige miljøet vi levde i, at vi av og til må ta bakterier i kapselform for å holde tarmhelsen ved like.

Peptidanalyse

Peptidanalyse av personer med forstyrret tarmflora viser ofte forhøyede verdier av skadelige peptider, men behandling med diett alene vil ikke gjøre noe med de underliggende årsakene. En kombinasjon av diett og probiotika kan være gunstig for noen, mens andre klarer seg fint med bare probiotika. Generelt kan man si at hvis symptomer på forstyrret tarmflora ledsages av psykiske tilleggsplager som f.eks. uro, depresjon eller store konsentrasjonsproblemer kan det være aktuelt å ta en peptidanalyse, men å få orden på tarmfloraen bør ha første prioritet.

Her kan du lese mer om Peptidanalysen.