Fakta om Crohns sykdom


 

Crohns sykdom (Morbus Crohn) er en kronisk betennelsessykdom som kan ramme alle deler av fordøyelseskanalen, fra munnhulen til endetarmen, men overgangen mellom tynn- og tykktarm er hyppigst angrepet. Legemidler kan redusere betennelsen og dempe symptomene, men gir ikke varig helbredelse.

Årsaker
Crohns er en autoimmun sykdom, som betyr at immunforsvaret går til angrep på kroppens egne celler i slimhinnen i mage-/tarmkanalen, og gir en betennelsestilstand. Genetiske forhold spiller en viss rolle. I tillegg er det sannsynligvis en eller flere faktorer fra omgivelsene som utløser sykdommen.

Hyppighet 
Hvert år får 2-300 nye personer diagnosen Crohns sykdom i Norge, og sykdommen finnes hos 1-2 av 1000 personer. Sykdommen debuterer oftest i alderen 15-25 år, men både mindre barn og voksne i alle aldere kan rammes.

Symptomer
De viktigste symptomene ved aktiv sykdom er:

Diaré
Magesmerter
Dårlig matlyst
Vekttap
Feber
Generell sykdomsfølelse

Om lag 10-20 % av pasientene får også symptomer i andre organer, f.eks hud, lever, øyne og ledd.


Når skal du kontakte lege?
Kontakt alltid lege ved diaré eller magesmerter som vedvarer over tid. Det er flere sykdommer som kan gi slike symptomer. Kontakt lege dersom du bruker legemidler mot Crohns og opplever bivirkninger eller har dårlig effekt av legemidlene.


Sykdomsforløp
Forløpet av Crohns sykdom varierer. Diaréen kan variere betydelig i konsistens og hyppighet avhengig av hvilke deler av tarmen som er angrepet og graden av betennelsesaktivitet. Mange pasienter har lange perioder med små eller ubetydelige plager, mens hos andre er sykdommen forbundet med stor sykelighet. De fleste pasientene vil oppleve et forløp med vekselvis gode og dårligere perioder.

Hos noen pasienter oppstår det komplikasjoner til tarmsykdommen. Betennelsen kan føre til forsnevringer i tarmen, og dette gir ofte magesmerter. En annen komplikasjon er fisteldannelse. En fistel er en liten kanal fra tarmen til hud eller andre organer i kroppen, f.eks urinblære eller skjede. Slike fistler kan være vanskelig å få til å gro. En fistel kan igjen føre til danning av en verkebyll (abcess). Mangel på ulike vitaminer, f.eks vitamin B12, og mineraler kan oppstå pga redusert næringsopptak fra tynntarmen.


Hva kan du gjøre selv?
Det finnes ikke klare anbefalinger om hva slags mat man bør spise. Noen opplever at symptomene blir verre av f.eks melk, alkohol, sterkt krydret mat eller fet mat. Det er viktig å ha et næringsrikt kosthold og unngå mat som man synes forverrer symptomene. Røykestopp er viktig, siden røyking øker risikoen for tilbakefall.


Behandling
Behandling med legemidler kurerer ikke sykdommen, men har som mål å dempe betennelsen i tarmen og bedre personens livskvalitet. Ofte vil man også gi legemidler for å hindre at betennelsen blusser opp igjen, såkalt vedlikeholdsbehandling. Man mistenker at tarmbakterier kan ha en rolle i sykdommen, og bruk av probiotika anbefales derfor av noen. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger fra flere pasienter med Crohns sykdom som har forsøkt Probiozym.