Probiotika ved proteinintoleranse


Ved proteinintoleranse ses ofte mage- og tarmproblemer. Probiotika anbefales derfor som en del av behandlingen. Probiotika er en fellesbetegnelse på uskadelige bakterier som bedrer helsen. Som regel innholder probiotika melkesyrebakterier. Det finnes svært mange forskjellige typer (eller stammer) melkesyrebakterier, og de kan ha svært ulike virkninger. Effekten av et probiotisk produkt er derfor avhengig av hvilke bakteriestammer det inneholder. I tillegg er det viktig at produktet innholder tilstrekkelig mengde bakterier.

Probiozym er et probiotikum som er spesielt utviklet for pasienter med proteinintoleranse. Det har vi oppnådd ved å isolere og benytte bakterier med spesielle egenskaper. To av bakteriestammene i Probiozym produserer peptidaser, som er enzym som bryter ned peptider. Peptidene er proteinfragmenter fra delvis fordøyde matproteiner og spiller en avgjørende rolle for utviklingen av proteinintoleranse. Probiozym bidrar med sine enzymer til å fjerne slike skadelige peptider og bør derfor inngå som en viktig del av behandlingen av proteinintoleranse. Dersom man kjenner den matvaren man reagerer på, er fortsatt en diett nødvendig.

For at probiotiske bakterier skal være effektive i tarmsystemet, må de kunne formere seg og vokse der. To av stammene i Probiozym er valgt fordi de har stor evne til å feste seg til slimhinnen i tarmen, noe som er godt dokumentert i laboratorieforsøk med dyrkede tarmceller. Bakterier med stor adhesjonsevne vil kunne fortrenge uheldige mikrober og på den måten styrke bakteriefloraen i tarmen. Dette forholdet kan være forklaring på flere av de gunstige effektene vi har erfart med Probiozym.

Se også dybdeartikkel om Probiozym.