Peptidanalyse


Bruksområde 

Ufullstendig nedbrytning av proteiner fra mel og melk under fordøyelsen fører til dannelse av peptider Et høyt innhold av peptider i urinen tyder på et høyt innhold i blodet også. Dette er uheldig ettersom flere av peptidene kan ha innvirkning på hjernen. Neurozym Biotechs peptidanalyse anbefales særlig ved autisme og ADHD, men også ved andre psykiske lidelser og mistanke om proteinintoleranse. Peptidtesten forteller deg om du kan ha nytte av en kasein-/glutenfri diett. Det er også mulig å bruke testen til å oppdage diettbrudd. Et diettbrudd trenger ikke være bevisst, men for eksempel skyldes gluten og kasein i mat hvor det ikke forventes.

Rekvisisjonsskjema og testsett

Analysen må rekvireres av lege, biopat, naturterapeut eller annen ansvarlig terapeut. Har du problemer med å finne en rekvirent? Kanskje finner du en i ditt område på vår liste over rekvirenter.

På bestillingssiden kan testsett bestilles. 

 

Forberedelser

Det er viktig at du ikke begynner på diett før du tar testen. For at peptidene skal kunne påvises, må du ha spist de aktuelle proteinene som peptidene stammer fra. Du bør spise godt med brød og melkeprodukter (et normalt norsk kosthold) i minst 14 dager, men helst i en måned før prøven tas. Dersom du ikke tåler ren melk, kan du gjerne erstatte dette med ost og andre melkeprodukter. 

 

Innhold

Testsettet består av urinprøvebeholder, urin-monovette (prøverør), transporthylse, rekvisisjonsskjema, returkonvolutt og informasjon.

Urinmonovetten/prøverøret inneholder et konserveringsmiddel slik at peptidene er stabile under transport. 

 

Prøvetaking

Urinprøven tas om morgenen, før mat og drikke inntas. Prøven tas av midtstømsurin og samles i urinprøvebeholderen. 10 ml urin suges opp i urin-monovetten. Bland godt og merk røret med pasientnavn og fødselsdato. Urin-monovetten legges i transporthylsen og legges umiddelbart i kjøleskap til den skal sendes.

Dersom prøven ikke skal sendes samme dag som den tas legges den i fryseren fram til sendetidspunkt.

 

Sending

Vi anbefaler alle i Norden å sende oss prøvene som vanlig brev. Det er ikke nødvendig å bruke ekspress over natt. Vi anbefaler ikke å sende prøven rett før helg eller helligdag. Husk riktig frankering - én urinprøve veier 50-100 g og forsendelsen vil være 2-7 cm tykk.

 

Betaling og prøvesvar

Når vi mottar prøven hos oss, sender vi faktura til pasienten (evt. foresatt). Prøvesvaret sendes til rekvirenten når resultatet foreligger og faktura er betalt. Pasienten/betaleren blir varslet pr. brev om at resultatet er klart.