Proteinintoleranse ved tarmsykdommen Cøliaki


Cøliaki er en autoimmun sykdom som først og fremst rammer slimhinnen i tynntarmen og som hos genetisk disponerte individer utløses av peptider fra gliadin og gluten i hvete, bygg og rug, muligens også havre. Vanlige symptomer er kronisk diaré, vekttap, anemi og tretthet, men det er viktig å være klar over at symptomene kan variere mye og mange pasienter har vage symptomer som ikke peker i retning av en tarmlidelse.

Cøliaki forekommer hos omkring 1% av befolkningen, og karakteriseres ved inflammasjon i tynntarmens slimhinne.  

Det er vist at visse peptider fra gluten brytes langsomt ned under fordøyelsen av proteiner, og at disse peptidene kan starte en immunologisk basert ødeleggelse av tarmslimhinnen hos individer som er genetisk disponert. Hos pasienter med cøliaki finner en ofte IgA og IgG antistoffer i blodet rettet mot gluten og gliadin. I tillegg ser en ikke sjelden symptomer fra sentralnervesystemet.

Ved cøliaki er det viktig å holde en absolutt glutenfri diett. Dette gjelder også symptomfrie pasienter.

Neurozyms urinanalyse avdekker ikke cøliaki.