Probiozym ved kronisk utmattelsessyndrom (ME)


ME er en tilstand preget av kronisk utmattelse, muskelsmerter, leddsmerter og hodepine. Årsaken er ukjent, men det det er liten tvil om at dette er en tilstand med fysiske årsaker. Ofte debuterer den etter infeksjoner, og det er sannsynlig at immunologiske forhold er involvert. En ny studie tyder på at pasienter med ME har lekk tarm (leaky gut) og tarmbetennelse som følge av dette (Maes and Leunis (Neuro Endocrinol Lett. 2008 Dec;29(6):902-10)). Det er kjent at pasienter med ME ofte har nytte av probiotika, og flere studier underbygger dette. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra ME-pasienter som bruker vårt probiotikum Probiozym. De rapporterer at de har fått mer energi enn før, og føler seg generelt bedre. Hvorfor de blir bedre vet vi ennå ikke. Det er mest sannsynlig er at det har  sammenheng med at ME-pasienter kan ha forstyrret tarmflora. Vi kan heller ikke se bort fra at kostfaktorer og lekk tarm spiller en rolle, slik det gjør ved ulike autoimmune tilstander som diabetes 1, MS og autisme.

Probiozym kan kjøpes i nettbutikken.

Se også vår vitenskapelige dybdeartikkel om Probiozym.


Peptidanalyse ved ME

Vi har ikke observert noen sammenheng mellom ME og proteinintoleranse, men det er heller aldri blitt ordentlig undersøkt. Ved ufullstendig nedbrytning av kasein (melkeprotein) og gluten (kornprotein) dannes opioide peptider. Dette er stoffer som har morfinliknende effekt på hjernen, og som under visse forhold kan lekke over i blodbanen. Hvis man har psykiske tilleggsplager som f.eks. uro, depresjon eller store konsentrasjonsproblemer kan det være aktuelt å ta en peptidanalyse. Vi må imidlertid understreke at vi vet lite om nytten av denne analysen ved ME. 

Her kan du lese mer om peptidanalysen.