Rabattavtale


Dersom du forhåndsbetaler på nettbank eller telebank kan du få Probiozym til 299 kr pr stykk. Dette er 50 kr. billigere pr. glass enn ved vanlig bestilling. Probiozymavtalen er en rabattavtale og innebærer ingen kjøpsforpliktelse.

Probiozymavtale får du ved å ringe oss på tlf. 74 15 15 00. Da får du tilsendt et ark med 16 ulike KID-nr. som kan brukes til å bestille Probiozym med. Du forhåndsbetaler til oppgitt kontonummer og bruker et av KID-numrene på arket. Så fort betalingen er registrert, sendes produktet i posten. Du bestemmer selv hvor ofte og hvor mange du vil kjøpe (opptil 9 glass pr. gang). Ved Probiozym-avtale skal du ikke legge inn bestilling via nettbutikk eller på annen måte. Ordren genereres automatisk når betaling er registrert hos oss.

Vi har valgt denne løsningen istedenfor en abonnementsordning fordi den gjør det lettere å regulere hvor mye og hvor ofte man vil kjøpe Probiozym. Den medfører også mindre administrasjon for Neurozym. Du vil fortsatt få et ekspedisjonsgebyr på 48 kr pr forsendelse. Dermed vil det fortsatt lønne seg å kjøpe flere om gangen. Vi tilbyr ikke noen tilsvarende avtale for girokunder, da dette medfører større administrasjonskostnader for oss.

Hvis du bruker Probiozymavtale må du huske på å melde fra til oss dersom du flytter.

Probiozymavtale

Pris:  299 kr. pr. glass
Gebyr: 48 kr. pr. forsendelse

Vi tar forbehold om at prisene kan endres ved årsskifter. Det vil i såfall bli sendt ut nye avtaleark i god tid før endringen trer i kraft.