Diett og analyse av peptider i urin


Før man starter på en diett er det viktig å vite om dietten er begrunnet. Kan man dokumentere at dietten er begrunnet er det lettere å få gjennomslag hos helsepersonell. Analyse av peptider i urin gir indikasjoner på om pasienten har intoleranse mot matproteiner.

Testen bygger på følgende:

  • Fordøyelsen av proteiner i maten er ikke fullstendig 
  • Delvis fordøyde proteiner (peptid) lekker over i blodet fra tarmen 
  • Denne lekkasjen antas å være økt hos personer med inflammatoriske tilstander i tarmen (Leaky Gut Syndrome) 
  • Økt opptak av peptider i blodet vil føre til økt utskillelse av peptider i urinen

Testen er først og fremst brukt til å undersøke om autistiske barn og ADHD-pasienter har forhøyede mengder av peptider i urin. Det kan indikere en ufullstendig eller redusert nedbrytning av melkeproteiner og/eller proteiner fra mat med gluten, eller et økt opptak av slike peptider. Dette er en intoleranse, og ikke en allergi. Dersom store mengder av slike peptider blir funnet i urinen kan en diett fri for gluten og kasein (melkeproteiner) forbedre symptomene til disse pasientene. Resultatene av urinanalysen blir tolket og kommentert av dr. med. Gunnar Brønstad, daglig leder i Neurozym.

Testen er særlig nyttig ved lidelser som autisme og ADHD. Ved andre lidelser finnes det foreløpig ikke god nok dokumentasjon på sammenheng med peptider. Testen viser med stor sikkerhet opioide matpeptider, men sammenhengen mellom peptider i urin og lidelse er mindre klar.

Dersom man finner peptider i større mengder vil det være aktuelt å prøve en diett. Hvis diett gir bedring av mage-/tarmproblemer og eventuelle adferdsproblemer, er det sannsynlig at opioide matpeptider er årsaken til problemene. Mange har hatt stor nytte av en slik diett.